شرکت سبحان دارو واحد صنعتی نمونه استان گیلان

#
اخبار |

شرکت سبحان دارو واحد صنعتی نمونه استان گیلان

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
شرکت-سبحان-دارو-واحد-صنعتی-نمونه-استان-گیلان

شرکت سبحان دارو از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، به عنوان واحد صنعتی نمونه استان گیلان در روز صنعت و معدن سال 1400، انتخاب شد.