درد و انواع آن

#
مقاله |

درد و انواع آن

# مدت زمان مطالعه 2 دقیقه
pain

درد و انواع آن

درد، احساس ناخوشايندی است كه آسيب های بالقوه يا واقعی را در بدن انسان توصيف می كند.

دردها از نظر طول مدت ابتلا، به دو نوع حاد و مزمن تقسيم می شوند. دردهای حاد، كوتاه و موقتی هستند و عامل مشخصی دارند ولی دردهای مزمن، شروع تدريجی داشته و معمولا بيش از سه ماه طول می كشند.

شدت درد با توجه به معيارهای كلامی به صورت خفيف، متوسط، شديد، خيلی شديد و غير قابل تحمل توصيف می گردد.

ماد موضعی متيل ساليسيلات

اين دارو براي تسكين موضعی دردهايی مانند كمردرد، دردهای مفصلی، پيچ خوردگی، كشيدگی و آسيب ديدگی های ورزشی به كار می رود.

پماد موضعی متيل ساليسيلات سبحان دارو در تيوب های 30 گرمی در داروخانه های سراسر كشور موجود می باشد.

 

تاریخ انتشار

1401/02/01