تفاهم نامه شرکت سبحان دارو با پارک علم و فناوری استان گیلان

#
اخبار |

تفاهم نامه شرکت سبحان دارو با پارک علم و فناوری استان گیلان

# مدت زمان مطالعه 2
تفاهم-نامه-شرکت-سبحان-دارو-با-پارک-علم-و-فناوری-استان-گیلان

 در دیدار مهندس علی گودرزی _مدیرعامل سبحان دارو و  دکتر علی باستی _رئیس پارک علم و فناوری استان گیلان تفاهم نامه همکاری های علمی، فنی و تحقیقاتی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سبحان دارو، این تفاهم‌نامه در محل کارخانه ی سبحان دارو به منظور ایجاد و گسترش ارتباط و همکاری های علمی، فنی و تحقیقاتی فیمابین شرکت سبحان دارو و پارک علم و فناوری استان گیلان  منعقد شد.
بر اساس این قرارداد موارد زیر در دستورکار دوطرف قرار گرفت:

- ارتقای سطح علمی، فنی و تحقیقاتی فعالیت های طرفین از طریق همکاری مشترک
- ایجاد ارتباط مؤثر برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی طرفین 
- برگزاری سمینارها، دوره و کارگاه های آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مورد نیاز براساس قراردادهای منعقد شده بعدی