مهندس علی گودرزی _ مدیرعامل شرکت سبحان دارو با آقای مهندس ربانی عضو موظف هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد انزلی ديدار و گفتگو كرد.

#
اخبار |

مهندس علی گودرزی _ مدیرعامل شرکت سبحان دارو با آقای مهندس ربانی عضو موظف هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد انزلی ديدار و گفتگو كرد.

# مدت زمان مطالعه 2
مهندس-علی-گودرزی---مدیرعامل-شرکت-سبحان-دارو

مهندس علی گودرزی_مدیرعامل شرکت سبحان دارو  با آقای مهندس ربانی عضو موظف هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد انزلي ديدار و گفتگو كرد

به گزارش روابط  عمومي سبحان دارو، مهندس گودرزي و هيأت همراه طي جلسه اي كه روز چهارشنبه دوم تیر ماه 1400 در سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد، با آقای مهندس ربانی و آقای مهندس طالب پور معاونت اقتصادی منطقه آزاد با هدف  یافتن زمینه های همکاری مشترک به تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه طرفین در خصوص نحوه همکاری های اجرایی متقابل در حوزه های مشترك به بحث و گفتگو پرداختند.
 در پایان ضمن ابراز علاقمندی به ایجاد و گسترش همکاری ها، مقرر شد که جلسات بعدی با نماینده واحدهای مرتبط جهت بررسی های بیشتر ميان دو مجموعه برگزار شود تا در صورت امکان، تفاهم نامه ای جهت استمرار همکاری ها منعقد شود.