لگزاتال

#
مقاله |

لگزاتال

# مدت زمان مطالعه 2 دقیقه
lexatal

افسردگی
افسردگی یک اختلال روانپزشکی شایع است که در دسته اختلالات خلقی قرار می گیرد و احساسات، افکار و فعالیت های فرد را تغییر می دهد. خلق افسرده و عدم احساس لذت از علائم کلیدی افسردگی می باشد.
سطح پایین سروتونین در مغز به عنوان یکی از دلایل احتمالی افسردگی تلقی می شود و بسیاری از داروهای ضد افسردگی از جمله لگزاتال با نام ژنریک اس سیتالوپرام با مهار بازجذب سروتونین نقش خود را ایفا می کنند.

 

لگزاتال
سروتونين يكی از پيام رسان‌های شيميایی در سيستم عصبي می باشد كه در فضای بين سلول‌های عصبی (نورون‌ها) منتشر می گردد.
يكی از علل شناخته شده در خصوص ايجاد اختلالات افسردگی، كاهش سطح سروتونين در مغز می باشد.
داروهای ضد افسردگی از دسته مهار كننده‌های بازجذب سروتونين، يكي از انتخاب‌های اصلی در درمان اختلالات افسردگی می باشند.
لگزاتال (اس‌سيتالوپرام) از جمله داروهای اين دسته می باشد كه با مهار بازجذب سروتونين از فضای بين سلولی باعث افزایش سطح آن می شود و به كنترل افسردگی و حملات ترس کمک می کند.


تاریخ انتشار

1401/04/20