وبینار تازه های تشخیص و درمان سنگ کلیه

#
اخبار |

وبینار تازه های تشخیص و درمان سنگ کلیه

# مدت زمان مطالعه 2دقیقه
وبینار

وبینار تازه های تشخیص و درمان سنگ کلیه

مرکز تحقیقات نفرولوژی و اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)  وبینار تازه های تشخیص و درمان سنگ کلیه را با همکاری و حمایت شرکت سبحان دارو در تاریخ 18  شهریور  ماه ۱۴۰۰ برگزار کرد.
در این وبینار دکتر "علیرضا قدیان" به بررسی کلیات سنگ کلیه و سنگ کلیه در بارداری، دکتر"سعید روحانی" به بررسی تشخیص سنگ کلیه و دکتر"مهدی رمضانی بیناباج" به بررسی پیشگیری از سنگ کلیه، پرداختند.
همچنین دکتر "مهدی آذرآبادی" و دکتر"موسی اسدی" در مورد درمان های غیر جراحی سنگ کلیه و درمان های جراحی سنگ کلیه مطالب مفیدی ارائه کردند.

از طریق لینک زیر می توانید به فایل ضبط شده وبینار دسترسی پیدا کنید.
http://www.icnu.ir