رکورد تولید در تاریخ سبحان دارو

#
اخبار |

رکورد تولید در تاریخ سبحان دارو

# مدت زمان مطالعه 2 دقیقه
رکورد

 

  تولید سالانه در سبحان دارو به رکورد جدیدی رسید
دستاورد تازه ی شرکت سبحان دارو، ثبت رکورد تعدادی 3 میلیارد  تولید در سال 1399  است که به همت تیم پرتلاش این شرکت اتفاق افتاده است
سبحان دارو در کنار افزایش تولید در حفظ کیفیت محصولات دارویی  نیز پیشگام است، اگرچه:

"ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید     هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند"