ریسپریدون

 • #
  نام دارو: ریسپریدون
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: ریسپریدون
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قرص خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: جعبه 100 عددی
 • #
  گروه دارویی: اعصاب و روان

موارد مصرف:

اسکیزوفرنی یا مشکلات سایکوتیک
درمان کمکی یا تک دارویی اختلال دو قطبی (مانیا)
مشکلات رفتاری ناشی از اوتیسم

روش مصرف:

همیشه این دارو را طبق دستور پزشک خود مصرف نمایید، زیرا دوز مصرفی شما را پزشکتان با توجه به پاسخ دهی در درمان تنظیم می نماید.
دوز مصرفی دارو به شکل تک دوز یا در دو دوز منقسم توسط پزشک تعیین می گردد.
 هرگز دارو را ناگهانی و بدون دستور پزشک قطع نکنید زیرا قطع دارو نیاز به دستور پزشکی و کاهش تدریجی با توجه به وضعیت بیماری دارد.
مصرف دارو در کودکان با توجه به نوع و وضعیت بیماری و سن فرد توسط پزشک تعیین می گردد..
 این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید.

موارد منع مصرف:

واکنش افزایش حساسیت به ریسپریدون ، پالیپریدون، یا سایر ترکیبات موجود در دارو