خدمات رستوران

#
مناقصه |

خدمات رستوران

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
restaurant

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت خدمات رستوارن کارخانه این شرکت (طبخ و توزیع غذای گرم) واقع در شهر صنعتی رشت اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نماید.
لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ مدارک ارزیابی کیفی و اطلاعات کامل، حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1402/03/06 به آدرس های ذیل مراجعه نمایند:
1- تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، پلاک 295 ، طبقه اول، واحد بازرگانی
2-شهرک صنعتی رشت، بلوار صنعت دوم، خیابان سوم، خیابان صنعت سوم، کارخانه سبحان دارو، واحد تدارکات
شرکت سبحان دارو در پذیرش و یا عدم پذیرش برنده مختار است.

مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا ساعت 16 مورخ 1402/03/13 می باشد

 

تاریخ انتشار:

1402/03/03