پژو پارس

#
مزایده |

پژو پارس

# مدت زمان مطالعه 1
peugeot-pars

شرکت سبحان دارو(سهامی عام) در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری با مشخصات ذیل را از طریق مزایده به بالاترین قیمت به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا 7 روز از درج آگهی به آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره 295 مراجعه نمایند.

 

سیستمتیپمدلرنگ
پژوپارس اتومات 1397سفید روغنی

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده (خریدار) می باشد.

شرکت سبحان دارو در پذیرش و یا عدم پذیرش برنده مختار است.

 

تاریخ انتشار:1402/11/09