اجرای طرح تفصيلی سيستم اعلان حريق

#
مناقصه |

اجرای طرح تفصيلی سيستم اعلان حريق

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
fire-alarm-system

شركت سبحان دارو در نظر دارد جهت اجرای طرح تفصيلی سيستم اعلان حريق كل فضاهای كارخانه اين شركت واقع در شهر صنعتی رشت و دفتر مركزی واقع در شهر تهران بر اساس استاندارد nfpa ، نسبت به انتخاب و ارزيابي كيفی پيمانكار داراي تاييديه و استانداردهای مرتبط از سازمان آتش نشانی از طريق برگزاری مناقصه اقدام نمايد. لذا از كليه شركت های واجد شرايط،دعوت می شود جهت اخذ مدارك ارزيابي كيفي و ليست مشخصات كامل، حداكثر تا ساعت 16:00 مورخ 1402/09/29 به آدرس تهران، خيابان دكتر فاطمی غربی، پلاك 295، طبقه اول، واحد بازرگانی مراجعه نمايند.

 

مهلت تحويل مدارك تكميل شده استعلام ارزيابی كيفی و پيشنهاد قيمت از مورخ 1402/09/29 تا مورخ 1402/10/24 بين ساعت 7:30 الی 16 می باشد.

 

 

شركت سبحان دارو در پذيرش يا عدم پذيرش برنده مختار است.

 

تاریخ انتشار: 1402/10/17