انتخاب پیمانکار طراحی سایت تولید و انبار

#
مناقصه |

انتخاب پیمانکار طراحی سایت تولید و انبار

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
engineering-services

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت انجام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم معماری، سازه و زیر ساختهای تاسیسات برق و مکانیک احداث ساختمان مرکزی سایت جدید تولید و انبارهای خود به مساحت 14000 متر مربع واقع در شهرک صنعتی لاکان رشت برای انتخاب مشاور خدمات مهندسی آن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط، دعوت می شود جهت اخذ مدارک ارزیابی کیفی و لیست مشخصات کامل، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/05/26 به آدرس تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، پلاک 295، طبقه اول، واحد بازرگانی و یا پایان وقت اداری مورخ 1401/05/31 به آدرس شهر صنعتی لاکان رشت، شرکت سبحان دارو، واحد پروژه مراجعه نمایند.

مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا آخر وقت اداری تاریخ 1401/06/12 می باشد.

شرکت سبحان دارو در پذیرش و یا عدم پذیرش برنده مختار است.

تاریخ انتشار آگهی: 1401/05/21