فروش خودرو

#
مزایده |

فروش خودرو

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
car


شركت سبحان دارو (سهامي عام) در نظر دارد 3 دستگاه خودرو سواری با مشخصات ذيل را از طريق مزايده به بالاترين قيمت به فروش برساند.

متقاضيان می توانند جهت بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت حداكثر تا تاريخ 1401/10/01 به آدرس: تهران، خيابان دكتر فاطمی غربی، شماره 295 مراجعه نمايند.


سیستمتیپمدلرنگ
مزداN31396مشکی متالیک
پژوپارس اتومات1397سفید روغنی
دناپلاس توربو اتومات1401خاکستری متالیک


هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده (خريدار) می باشد.
شركت سبحان دارو در پذيرش و يا عدم پذيرش برنده مختار است.

تاریخ انتشار:

1401/09/28