احداث ساختمان انتظامات و محوطه سازی

#
مناقصه |

احداث ساختمان انتظامات و محوطه سازی

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
building25

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار پروژه عملیات اجرایی احداث ساختمان انتظامات و محوطه سازی ورودی کارخانه این شرکت واقع در شهر صنعتی رشت اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ دعوت نامه، شرایط و اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1402/03/13 به آدرس های ذیل مراجعه نمایند
1- تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، پلاک ،295 طبقه اول، واحد بازرگانی
2- شهرک صنعتی رشت، بلوار صنعت دوم، خیابان سوم، خیابان صنعت سوم، کارخانه سبحان دارو ، واحد تدارکات

شرکت سبحان دارو در پذیرش و یا عدم پذیرش پیشنهادات مناقصه مختار است.

مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا ساعت 16 مورخ 1402/03/23 می باشد.

تاریخ انتشار:

1402/03/03