تامین جعبه های داروئی

#
مناقصه |

تامین جعبه های داروئی

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
box

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت تامین جعبه های داروئی با شرایط بازپرداخت 2 ماهه اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ مدارک ارزیابی کیفی و لیست اقلام مورد نیاز، حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ  1402/03/13 به آدرس تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، پلاک 295، طبقه اول، واحد بازرگانی مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 مورخ 1402/03/22 می باشد.

شرکت سبحان دارو در پذیرش و یا عدم پذیرش برنده مختار است.

تاریخ انتشار:

1402/03/08