خرید یک دستگاه دیگ بخار

#
مناقصه |

خرید یک دستگاه دیگ بخار

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
boiler

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه دیگ بخار اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ مدارک ارزیابی کیفی و لیست مشخصات کامل، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/07/23 به آدرس تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، پلاک 295، طبقه اول، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا آخر وقت اداری تاریخ 1401/07/30 می باشد.

شرکت سبحان دارو در پذیرش و یا عدم پذیرش برنده مختار است.

تاریخ انتشار آگهی: 1401/07/16