انتخاب-پیمانکار-پروژه-عملیات-اجرایی-احداث-سوله-انبار-قطعات-کارخانه

#
مناقصه |

انتخاب-پیمانکار-پروژه-عملیات-اجرایی-احداث-سوله-انبار-قطعات-کارخانه

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
anbar-ghatat

آگهی مناقصه عمومی

انتخاب پیمانکار پروژه عملیات اجرایی احداث سوله انبار قطعات کارخانه

شرکت سبحان‌دارو در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار پروژه عملیات اجرایی احداث سوله انبار قطعات کارخانه واقع در شهر صنعتی رشت، اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نماید. لذا از کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت در رشته ابنیه با حداقل پایه 4 دعوت می‌شود جهت اخذ دعوت‌نامه و شرایط و اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران خیابان فاطمی غربی شماره 295، طبقه اول، واحد بازرگانی و یا به محل کارخانه به نشانی رشت، شهر صنعتی رشت، بلوار صنعت دوم، خیابان صنعت سوم، واحد تدارکات پروژه مراجعه نمایند.

آخرین مهلت دریافت اسناد خام مناقصه: ساعت 14 مورخ 1402/05/04

مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا ساعت 15 مورخ 1402/05/17 می باشد و به پیشنهادهایی که بعد از تاریخ فوق تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت سبحان‌دارو در پذیرش و یا عدم پذیرش هریک از پیشنهادهای مناقصه مختار می‌باشد.

 

تاریخ انتشار:

1402/04/24