پیمانکار دوربین مدار بسته

#
مناقصه |

پیمانکار دوربین مدار بسته

# مدت زمان مطالعه 1
2-camera

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار تجهیز دوربین مداربسته کارخانه واقع در شهر صنعتی رشت، اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صلاحیت دعوت بعمل می آید حداکثر تا یک هفته از تاریخ درج آگهی به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره 295، طبقه اول، مراجعه و نسبت به دریافت فرم اسناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام نمایند .

 


مهلت تحویل مدارک تکمیل شده و پیشنهاد قیمت تا اخر وقت اداری تاریخ 1402/10/16 می باشد.

شرکت سبحان دارو در پذیرش یا عدم پذیرش برنده مختار است.

 

تاریخ انتشار: 1402/10/03

 

پيرو آگهي مناقصه عمومي تجهيز دوربين مداربسته كارخانه واقع در شهر صنعتي رشت، به اطلاع مي رساند مهلت ارسال مدارك تكميل شده استعلام ارزيابی كيفی و پيشنهاد قيمت، تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 1402/10/16 تمديد مي گردد.