مناقصه البسه کار مورد نیاز پرسنل

#
مناقصه |

مناقصه البسه کار مورد نیاز پرسنل

# مدت زمان مطالعه 1
مناقصه

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت تامین برخی البسه کار مورد نیاز پرسنل اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نماید.

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود، جهت اخذ مدارک ارزیابی کیفی و لیست البسه، حداکثر تا تاریخ 1400/04/05 به آدرس : تهران خیابان دکتر فاطمی غربی پلاک 295 واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

مهلت تحویل مدارک تکمیل شده، استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 مورخ 1400/04/12 می باشد.

تاریخ انتشار آگهی: 1400/04/01