مناقصه عمومی جهت خدمات رستوران کارخانه سبحان دارو

#
مناقصه |

مناقصه عمومی جهت خدمات رستوران کارخانه سبحان دارو

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
مناقصه-عمومی-جهت-خدمات-رستوران-کارخانه-سبحان-دارو

شركت سبحان دارو در نظر دارد جهت خدمات رستوران كارخانه اين شركت (طبخ و توزيع غذاي گرم) واقع در شهر صنعتي رشت اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نمايد. لذا از كليه شركت های واجد شرايط دعوت می شود جهت اخذ مدارک ارزيابی كيفی و اطلاعات كامل، حداكثر تا تاريخ 1401/03/28 به آدرس تهران، خيابان دكتر فاطمی غربی، پلاك 295، طبقه اول، واحد بازرگاني و آدرس کارخانه : شهر صنعتی رشت، خیابان ابن سینا، خیابان شهید مطهری، کد پستی 41335-1985 مراجعه نمايند.
مهلت تحويل مدارك تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 مورخ 1401/04/04 مي باشد.
شركت سبحان دارو در پذيرش و يا عدم پذيرش برنده مختار است

تاریخ انتشار آگهی: 1401/03/21