مناقصه عملیات اجرایی بازسازی

#
مناقصه |

مناقصه عملیات اجرایی بازسازی

# مدت زمان مطالعه 1
مناقصه-عملیات-اجرایی-بازسازی

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت اجرای کلیه عملیات اجرایی بازسازی و توسعه ساختمان انتظامات و دیوار پیرامونی این شرکت واقع در شهر صنعتی رشت نسبت به انتخاب و ارزیابی کیفی پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ مدارک ارزیابی کیفی و مدارک مربوطه، حداکثر تا تاریخ 1400/04/23 به آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، پلاک 295، طبقه اول، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.
مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا ساعت: 14:00مورخ 1400/04/29 می باشد.

تاریخ انتشار آگهی: 1400/04/21