مناقصه عملیات اجرایی بازسازی و توسعه ساختمان انتظامات

#
مناقصه |

مناقصه عملیات اجرایی بازسازی و توسعه ساختمان انتظامات

# مدت زمان مطالعه 1
مناقصه-عملیات-اجرایی-بازسازی-و-توسعه-ساختمان-انتظامات

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت کلیه عملیات اجرایی بازسازی و توسعه ساختمان انتظامات، سردر ورودی و دیوار پیرامونی شرکت با مشخصات و شرایط زیر واقع در شهر صنعتی رشت اقدام به برگزاری مناقصه نماید.

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای رزومه مرتبط دعوت می شود جهت اخذ مدارک و اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام نمایند.
1-موضوع: کلیه عملیات اجرایی بازسازی ساختمان انتظامات به مساحت حدود 200 متر مربع با اسکلت فلزی و بتنی و همچنین عملیات اجرایی تخریب دیوار پیرامونی موجود و احداث دیوار به طول حدود 500 متر با ارتفاع حدود 2.2 متر و اجرای طرح لوگو و سردر ورودی شرکت طبق طرح موجود در فضایی به مساحت حدود 200 متر مربع.
2-مدت پیمان: 6 ماه
3-گواهینامه صلاحیت پیمانکاری: رتبه 5 در رشته ابنیه و ساختمان و بالاتر که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
4-زمان دریافت اسناد مناقصه: از 15 شهریور الی 24 شهریور
5-آخرین مهلت ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و پیشنهاد قیمت: تا پایان ساعت 14 مورخ 1400/07/10
6-محل اخذ اسناد مناقصه و تحویل مدارک تکمیل شده:
تهران: دفتر مرکزی شرکت سبحان دارو به نشانی تهران، خیابان فاطمی غربی، پلاک 295، واحد بازرگانی
رشت: شهر صنعتی لاکان رشت، بلوار صنعت 2، خیابان سوم، خیابان صنعت 3، کارخانه سبحان دارو، واحد تدارکات کارخانه
7-این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت اقدام نموده و ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچ حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
8-این آگهی در سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.sobhandarou.com در دسترس می باشد.

تاریخ انتشار آگهی: 1400/06/14