مناقصه طرح تفضیلی سیستم اعلان حریق

#
مناقصه |

مناقصه طرح تفضیلی سیستم اعلان حریق

# مدت زمان مطالعه 1
مناقصه-طرح-تفضیلی-اعلان-حریق-کل-فضای-کاخانه-و-دفتر-مرکزی

شرکت سبحان دارو در نطر دارد جهت مناقصه طرح تفضیلی سیستم اعلان حریق کل فضای کاخانه و دفتر مرکزی این شرکت واقع در شهر صنعتی رشت و دفتر مرکزی واقع در شهر تهران براساس استاندارد nfpa، نسبت به انتخاب و ارزیابی کیفی پیمانکار دارای تاییدیه و استانداردها مرتبط از سازمان آتش نشانی از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ مدارک ارزیابی کیفی و مشخصات مورد نیاز، حداکثر تا تاریخ۱۶ /۱۴۰۰/۰۴ به آدرس :
تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، پلاک ۲۹۵ طبقه اول، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.
مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳  می باشد.

تاریخ انتشار آگهی: 1400/04/10