مناقصه بازسازی اجرای کلیات عملیات اجرایی و بازسازی و توسعه ساختمان

#
مناقصه |

مناقصه بازسازی اجرای کلیات عملیات اجرایی و بازسازی و توسعه ساختمان

# مدت زمان مطالعه 1
مناقصه-بازسازی

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت اجرای کلیات عملیات اجرایی و بازسازی و توسعه ساختمان انتظامات و دیوار پیرامونی این شرکت واقع در شهر رشت نسبت به انتخاب و ارزیابی کیفی پیمان کار از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود، جهت اخذ مدارک ارزیابی کیفی، حداکثر تا تاریخ 1400/04/02 به آدرس : تهران خیابان دکتر فاطمی غربی پلاک 295 واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

مهلت تحویل مدارک تکمیل شده، استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا ساعت 16 مورخ 1400/04/09 می باشد.

تاریخ انتشار آگهی: 1400/04/01