مناقصه انتخاب شرکت مشاوره جهت پیاده سازی، آموزش ممیزی داخلی ISO10015:2019

#
مناقصه |

مناقصه انتخاب شرکت مشاوره جهت پیاده سازی، آموزش ممیزی داخلی ISO10015:2019

# مدت زمان مطالعه 1
مناقصه-انتخاب-شرکت-مشاوره

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت انتخاب شرکت مشاوره جهت پیاده سازی، آموزش ممیزی داخلی ISO10015:2019 نسیت به انتخاب و ارزسیابی کیفی پیمان کار دارای گواهینامه صلاحیت مشاوره خدمات مدیریتی و بهره وری پایه 1 و 2 از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید. 

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود، جهت اخذ مدارک ارزیابی کیفی، حداکثر تا تاریخ 1400/04/09 به آدرس : تهران خیابان دکتر فاطمی غربی پلاک 295 واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

مهلت تحویل مدارک تکمیل شده، استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 مورخ 1400/04/16 می باشد.

تاریخ انتشار آگهی: 1400/04/05