خريد يك دستگاه ژنراتور Cummins Power با توان 1675 كاوا

#
مناقصه |

خريد يك دستگاه ژنراتور Cummins Power با توان 1675 كاوا

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
خريد-يك-دستگاه-ژنراتور

شركت سبحان دارو در نظر دارد جهت خريد يک دستگاه ژنراتور Cummins Power با توان 1675 كاوا اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نمايد. لذا از كليه شركت های واجد شرايط كه اين دستگاه را موجود و آماده نصب دارند، دعوت می شود جهت اخذ مدارک ارزيابی كيفی و ليست مشخصات كامل دستگاه، حداكثر تا ساعت 12:00 مورخ 1401/03/12 به آدرس تهران، خيابان دكتر فاطمی غربی، پلاک 295، طبقه اول، واحد بازرگانی مراجعه نمايند.
مهلت تحويل مدارک تكميل شده استعلام ارزيابي كيفی و پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 مورخ 1401/03/21 می باشد.

شركت سبحان دارو در پذيرش و يا عدم پذيرش برنده مختار است.

تاریخ انتشار آگهی: 1401/03/08