خريد يك دستگاه ژنراتور با توان 1675 كاوا

#
مناقصه |

خريد يك دستگاه ژنراتور با توان 1675 كاوا

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
خريد-يك-دستگاه-ژنراتور-با-توان-1675-كاوا

شركت سبحان دارو در نظر دارد جهت خريد يك دستگاه ژنراتور با توان 1675 كاوا اقدام به برگزاري مناقصه عمومي نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت اخذ مدارك ارزيابي كيفي و ليست مشخصات كامل دستگاه، حداكثر تا تاريخ 1401/01/27 به آدرس تهران، خيابان دكتر فاطمي غربي، پلاك 295، طبقه اول، واحد بازرگاني مراجعه نمايند.
مهلت تحويل مدارك تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 مورخ 1401/02/04 مي باشد.

تاریخ انتشار آگهی: 1401/01/20