خريد يك دستگاه سيستم برچسب اصلات دوبعدي آفلاين

#
مناقصه |

خريد يك دستگاه سيستم برچسب اصلات دوبعدي آفلاين

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
خريد-يك-دستگاه-سيستم-برچسب-اصلات-دوبعدي-آفلاين

شركت سبحان دارو در نظر دارد جهت خريد يكدستگاه سيستم برچسب اصلات دوبعدي آفلاين اقدام به برگزاري مناقصه عمومي نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط دعوت مي شود جهت اخذ مدارك ارزيابي كيفي و ليست مشخصات كامل دستگاه، حداكثر تا تاريخ 1401/01/27 به آدرس تهران، خيابان دكتر فاطمي غربي، پلاك 295، طبقه اول، واحد بازرگاني مراجعه نمايند.
مهلت تحويل مدارك تكميل شده استعلام ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 مورخ 1401/02/04 مي باشد

تاریخ انتشار آگهی: 1401/01/20