تامین 30/000/000 عدد جعبه داروئی

#
مناقصه |

تامین 30/000/000 عدد جعبه داروئی

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
تامین-30-000-000-عدد-جعبه-داروئی

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت تامین 30/000/000 عدد جعبه داروئی با شرایط بازپرداخت 3 ماهه اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نماید.
لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ مدارک ارزیابی کیفی و لیست اقلام مورد نیاز، حداکثر تا تاریخ 1401/01/31 به آدرس تهران، خیابان فاطمی غربی، پلاک 295، طبقه اول، واحد بازرگانی مراجعه نمایند.
مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 مورخ 1401/02/11 می باشد.

تاریخ انتشار آگهی: 1401/01/29