ریلوزان

 • #
  نام دارو: ریلوزان
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: ریلوزول
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قرص خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: جعبه 30 عددی
 • #
  گروه دارویی: اعصاب و روان
ریلوزان

موارد مصرف:

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک
بیماری هانتینگتون

روش مصرف:

همیشـه ایـن دارو را طبـق دسـتور پزشـکتان مصـرف نماییـد و در صــورت هــر گونــه شبهه بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشـورت کنیـد
ایـن دارو را یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا میل نمایید
پایش منظم آنزیمهای کبدی قبل و حین درمان توصیه می گردد (توسط پزشک)
اگر نارسایی کبدی دارید و یا سطح آنزیمهای کبدی شما غیر طبیعی است، برای تنظیم دوز دارو و یا تغییر درمان با پزشک خود مشورت کنید
اگر مصرف يك دوز از دارو را فراموش كرديد، از مصرف دوز فراموش شده منصرف شوید و به رژيم منظم قبلي برگرديد.
هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نكنيد.
اگر دارو را به صورت سهوی بیش از مقدار توصیه شده مصرف کردید و مشکوک به مسمومیت دارویی هستید، به سرعت به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنید

موارد منع مصرف:

واکنـش افزایـش حساسـیت بـه ریلوزول و یا سایر ترکیبات جانبی موجود در این دارو
بیماری کبدی یا افزایش آنزیم های کبدی بیش از سه برابر نرمال
بارداری و شیردهی