پیروکسیکام

 • #
  نام دارو: پیروکسیکام
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: پیروکسیکام
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: ژل موضعی
 • #
  بسته‌بندی: تیوب 60 گرمی
 • #
  گروه دارویی: ضد درد
پیروکسیکام

موارد مصرف: