زالپلون-سبحان

#
مقاله |

زالپلون-سبحان

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
zaleplon

بررسی های انجام شده حاکی از آن است که علاوه بر اصلاح سبک زندگی و رفتاردرمانی، درمان دارویی مناسب در بهبود کمیت و کیفیت خواب موثر می باشد.  داروهای خواب آور غیربنزودیازپینی از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بی خوابی می باشند. داروی زالپلون- سبحان از گروه داروهای آرام بخش و خواب آور است که به طور معمول برای دوره های زمانی کوتاه تجویز می گردد.  زالپلون بر بخشی از مغز اثر می گذارد که مسئول تنظیم خواب است و زمان شروع خواب را به حداقل می رساند.

تاریخ انتشار:

1401/11/19