واحد صنعتی نمونه استان گیلان

#
اخبار |

واحد صنعتی نمونه استان گیلان

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
unit

شرکت سبحان دارو از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، به عنوان واحد صنعتی نمونه استان گیلان در روز صنعت و معدن سال 1401، انتخاب شد.

تاریخ انتشار:

1401/12/13