قرص ورزش

#
مقاله |

قرص ورزش

# مدت زمان مطالعه 2 دقیقه
sport

افسردگی

افسردگی يك اختلال خلقی است كه باعث احساس غم و اندوه و از دست دادن علاقه و از بين رفتن احساس لذت می گردد.
اختلال افسردگی اساسی يا افسردگی بالينی بر احساس، تفكر و رفتار فرد تاثير می گذارد كه انواع مشكلات عاطفی و جسمی را به دنبال دارد.
علائم افسردگی در چهار طبقه كلی قرار می گيرند كه شامل:علائم خلقی (غمگينی و احساس گناه)، شناختی (نااميدی و كاهش اعتماد به نفس)، انگيزشی (كندی روانی-حركتی) و جسمی (مشكلات خواب و اشتها) می باشد.

 

ورزش و افسردگی


ورزش منظم و صحيح علاوه بر سلامت جسمی به سلامت روان شناختی كمك می نمايد وتمرينات ورزشي مستمر توانايی فرد را در غلبه بر افسردگى و اضطراب افزايش مي دهد.
عدم كاركرد صحيح انتقال دهنده های عصبی در بروز بيماری های روان شناختی انكارناپذير است و به نظر مي رسد ورزش با تاثير مثبت بر اين انتقال دهنده ها، به تعادل و توازن سلول های عصبی كمك می كند.
نتايج يك بررسی نشان داده است مردانی كه ورزش منظم دارند، يك چهارم كمتر از سايرين علائم افسردگی و اضطراب را بروز می دهند.


تاریخ انتشار

1401/04/11