سمینار سالانه فروش شرکت پخش البرز

#
اخبار |

سمینار سالانه فروش شرکت پخش البرز

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
seminar

سمینار سالانه فروش شرکت پخش البرز مورخ 21 و 22 دی ماه 1401 در سالن همایش خلیج فارس جزیره کیش با حضور جمعی از تامین کنندگان دارویی از جمله شرکت سبحان دارو و همچنین تامین کنندگان کالاهای مصرفی و تیم محترم فروش مراکز توزیع و اداره مرکزی شرکت پخش البرز برگزار گردید.

 

تاریخ انتشار:

1401/10/25