رزوواستاتین-سبحان

#
مقاله |

رزوواستاتین-سبحان

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
rosuvastatin

رزوواستاتین یک داروی کاهنده چربی خون است که به گروهی از داروها موسوم به استاتین ها تعلق دارد. به طور معمول استاتین ها برای پیشگیری از بیماری های عروقی قلب که ناشی از افزایش چربی خون می باشد، تجویز می گردند. داروهای این دسته با مهار یک نوع آنزیم باعث کاهش تولید کلسترول در کبد شده و این عمل کاهش خطر ابتلا به مشکلات عروقی قلب را در پی دارد. داروی رزوواستاتین-سبحان در دوزهای 5، 10، 20 و 40 میلی گرم تولید شده است و پزشک با توجه به وضعیت قلبی و سطح چربی خون، مقدار مناسب دارو را برای فرد تعیین می کند

تاریخ انتشار:

1401/09/20