پرداخت مطالبات سنواتی سهام داران

#
اخبار |

پرداخت مطالبات سنواتی سهام داران

# مدت زمان مطالعه 2 دقیقه
payment-sejam

بر اساس قانون بودجه سال 1401 کشور کلیه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به پرداخت سود سهام خود از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) هستند و همچنین بر اساس نامه شماره 122/103179 مورخ 1401/02/07 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، پرداخت مطالبات سنواتی (سودهای رسوب شده) نزد ناشران به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه محول شده است.

در همین راستا پرداخت مطالبات سنواتی (سودهای رسوب شده) از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و از 27 شهریور ماه سال جاری صورت می پذیرد.
به منظور دسترسی به نامه مربوطه فایل pdf موجود را دانلود نمایید.تاریخ انتشار

1401/06/15