محل درج تاریخ مصرف پماد ها و کرم ها

#
مقاله |

محل درج تاریخ مصرف پماد ها و کرم ها

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
ointment

به منظور بررسی تاریخ مصرف کرم ها و پماد های تیوپی، باید بدانیم که تاریخ مصرف روی انتهای تیوپ و جایی که تیوپ بسته می شود، درج شده است. ایم تاریخ معمولا روی در جعبه نیز نوشته می شود.

تاریخ انتشار:

1401/12/20