عفونت های پوستی

#
مقاله |

عفونت های پوستی

# مدت زمان مطالعه 2 دقیقه
mupitop

عفونت های پوستی
نوع باکتری مولد عفونت، اهمیت خاصی در انتخاب درمان مناسب توسط پزشک دارد و بدیهی است که مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک ها نیز باعث افزایش مقاومت های دارویی می گردد لذا برای رسیدن به نتیجه دلخواه بررسی های پزشکی ضروری بوده و درمان مناسب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
عفونت های پوستی یکی از رایج ترین مشکلات پزشکی هستند که توسط میکروارگانیسم های متفاوتی ایجاد می گردند.
تظاهرات بالینی عفونت های پوستی از خفیف تا شدید را شامل می گردد. نوع باکتری و تظاهرات بالینی نیز در انتخاب درمان موثر اهمیت به سزایی دارد.

موپیتاپ
استافیلوکوک ها، استرپتوکوک ها و برخی از با کتری های گرم منفی عامل اغلب عفونت های باکتریایی پوست در جهان می باشند.
پماد موپیتاپ® 2 درصد شرکت سبحان دارو با نام ژنریک موپیروسین یک آنتی بیوتیک موضعی می باشد که در درمان عفونت های باکتریایی خاصی تجویز می گردد.
این دارو با دستور پزشک در داروخانه های سراسر کشور قابل دسترسی می باشد.


تاریخ انتشار
1401/02/07