نمایشگاه بین‌المللی دارویی «ایران فارما»

#
اخبار |

نمایشگاه بین‌المللی دارویی «ایران فارما»

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
iran-pharma

 

ششمین نمایشگاه بین‌المللی دارویی «ایران فارما» ۱۹ تا ۲۱ مهرماه با حضور ۵۰۹ شرکت داخلی و خارجی با استقبال کم نظیر شرکت کنندگان برگزار شد.
در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای ارایه پتانسیل‌های موجود و توانمندی های شرکت سبحان دارو، در کنار دیگر شرکت های زیر مجموعه گروه دارویی برکت فراهم گردید.
در طی 3 روز حضور در نمایشگاه بیش از 100 نماینده از شرکت های داخلی و خارجی و همچنین نماینده هایی از کشورهای مختلف از غرفه سبحان دارو بازدید نمودند
همچنین غرفه سبحان دارو همانند دوره های قبل مورد استقبال پزشکان، داروسازان و به ویژه دانشجویان علوم پزشکی قرار گرفت.