مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبحان دارو (اول شهریورماه 1402)

#
اخبار |

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبحان دارو (اول شهریورماه 1402)

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
exchange-1402-2

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبحان دارو با حضور اکثریت سهامداران، اعضا هیئت مدیره، نماینده سازمان بورس، نماینده موسسه حسابرسی و ناظرین در تاریخ اول شهریورماه برگزار شد.

برای مطالعه کامل خبر فوق اینجا را کلیک نمایید.