برنامه آموزشی بیمارستان شهید بهشتی همدان

#
اخبار |

برنامه آموزشی بیمارستان شهید بهشتی همدان

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
event

برنامه آموزشی بیمارستان شهید بهشتی همدان در مهر ماه 1401 با حضور متخصصین و دستیاران تخصصی اورولوژی برگزار گردید. شرکت سبحان دارو با معرفی داروی اوروسیترا و بویژه دوز 15 میلی اکی والان آهسته رهش این محصول که در مهار تشکیل برخی از انواع سنگ های ادراری استفاده می گردد، در این برنامه حضور یافت.

 

تاریخ انتشار

1401/07/13