برنامه آموزشی بیمارستان شهید بهشتی بابل

#
اخبار |

برنامه آموزشی بیمارستان شهید بهشتی بابل

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
event-babol

برنامه آموزشی بیمارستان شهید بهشتی بابل در مهر ماه 1401 با حضور متخصصین و دستیاران تخصصی اورولوژی برگزار گردید. شرکت سبحان دارو با معرفی داروی اوروسیترا و بویژه دوز 15 میلی اکی والان آهسته رهش این محصول که در مهار تشکیل برخی از انواع سنگ های ادراری استفاده می گردد، در این برنامه حضور یافت.تاریخ انتشار

1401/07/23