بیست و پنجمین کنگره انجمن اورولوژی ایران

#
اخبار |

بیست و پنجمین کنگره انجمن اورولوژی ایران

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
congerss

بیست و پنجمین کنگره انجمن اورولوژی ایران توسط جامعه اورولوژی ایران با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، شاخه های تخصصی، استانی و گروه های آموزشی اورولوژی سراسر کشور و با حضور متخصصان اورولوژی و همکارانی از سایر رشته های ذیربط، به صورت حضوری - مجازی (هیبرید) در تاریخ  27 الی 30 اردیبهشت ماه  1401 در تهران، برگزار شد. شرکت سبحان دارو با معرفی دارو اوروسیترا 15 در این کنگره حضور یافت.

 

تاریخ انتشار

1401/03/01