اخذ تندیس بلورین تعالی سازمانی

#
اخبار |

اخذ تندیس بلورین تعالی سازمانی

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
certificate

سبحان دارو تندیس بلورین جايزه ملی تعالی و پيشرفت را دریافت کرد

تندیس بلورین یکی از سطوح تعالی سازمانی در فرآیند جوایز تعالی سازمانی می‌باشد.
شرکت سبحان دارو در ششمین دوره جشنواره تعالی و پيشرفت سال 1400 موفق به دریافت تندیس بلورین شد.
تیم ارزیاب این دوره پس از بررسی و صحه گذاری کمیته علمی و داوری دبيرخانه جايزه ملی تعالی و پيشرفت، این شرکت را حائز دریافت تندیس بلورین دانستند.
سبحان دارو پیش از این، جایزه پنج ستاره تعالی را در کارنامه خود داشت که با یک پله جهش موفق شد تندیس بلورین را کسب کند.

 

تاریخ انتشار

1401/07/25