چربی خون بالا

#
مقاله |

چربی خون بالا

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
blood-fat

کلسترول نوعی چربی است که حالت مومی شکل دارد و در خون یافت می شود. به طور طبیعی بدن انسان برای ساخت سلول های سالم از کلسترول موجود در خون استفاده می کند و کلسترول مورد نیاز نیز از دو طریق جذب گوارشی و تولید در کبد تامین می گردد. کلسترول بالا با رسوب در دیواره عروق قلبی به مرور باعث تنگی آنها می گردد و ادامه این روند ممکن است با پارگی دیواره عروق همراه باشد. در اثر این اتفاق، خون در ناحیه آسیب دیده لخته شده و با انسداد جریان خون، فرد دچار حمله قلبی می گردد.

تاریخ انتشار:

1401/09/14