بازدید مدیرعامل و مدیران شرکت گروه دارویی برکت از کارخانه شرکت سبحان دارو و تقدیر از کارگران نمونه

#
اخبار |

بازدید مدیرعامل و مدیران شرکت گروه دارویی برکت از کارخانه شرکت سبحان دارو و تقدیر از کارگران نمونه

# مدت زمان مطالعه 2 دقیقه
barekat

در راستای بازدید های ادواری مدیران گروه دارویی برکت دکتر اکبر برندگی مدیرعامل شرکت  گروه دارویی برکت به همراه معاونین و مدیران این شرکت از کارخانه شرکت سبحان دارو و کلیه خطوط تولیدی، پروژه ها، انبار ها و آزمایشگاه های این شرکات بازدید به عمل آورده و طی آن ضمن برگزاری جلسه و گفت و گو با مدیران شرکت سبحان دارو به تبادل نظر در خصوص مسائل مختلف شرکت پرداختند. همچنین در این دیدار به مناسبت روز کارگر از 6 نفر از کارگران نمونه این شرکت با اعطای لوح سپاس و اهدای هدیه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

تارخ انتشار

1402/02/16