هفتمین نمایشگاه ایران فارما

#
اخبار |

هفتمین نمایشگاه ایران فارما

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
7iran-pharma

هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته «ایران فارما» به عنوان بزرگ ترین رویداد تخصصی دارو در سطح خاورمیانه از تاریخ 18 الی 20 مهرماه 1401 مطابق با 10 الی 12 اکتبر 2022 در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار گردید.
در این نمایشگاه بیش از 600 شرکت دارویی داخلی و خارجی حضور داشتند.
شرکت سبحان دارو نیز در کنار دیگر شرکت های زیر مجموعه گروه دارویی برکت پتانسیل‌های موجود و توانمندی های خود را در این نمایشگاه ارایه کرد. 
در طی 3 روز حضور در نمایشگاه نماینده های بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی و همچنین نماینده هایی از کشورهای مختلف از غرفه سبحان دارو بازدید نمودند.

 

تاریخ انتشار

1401/07/23