گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

#
اخبار |

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

# مدت زمان مطالعه 10 دقیقه
گزارش-حسابرس-مستقل-و-بازرس-قانونی-به-انضمام-صورت-های-مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  شرکت سبحان دارو (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

 

به منظور دسترسی به اطلاعات کامل فایل pdf موجود را دانلود نمایید.