کنگره اورولوژی

#
اخبار |

کنگره اورولوژی

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
کنگره-اورولوژی

سبحان دارو حامی بیست و چهارمین کنگره انجمن اورولوژی ایران

بیست و چهارمین کنگره انجمن اورولوژی ایران، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ در تهران برگزار می شود.

این کنگره با حمایت "شرکت سبحان دارو" در روزهای پنجشنبه و جمعه تاریخ 30 و 31 اردیبهشت، 6 و 7 خرداد  توسط انجمن اورولوژی ایران در شهر تهران برگزار می گردد.